aktualności
Ogólnopolska Sesja Zarządów
Tegoroczna sesja zarządów diecezjalnych...
Zmiana Asystenta Diecezjalnego
Decyzją Metropolity...
Ruszyła bez problemów
Koniec przerwy technicznej...


Droga Krzyżowa dla młodzieży

Droga Krzyżowa, zorganizowana i prowadzona przez młodzież z KSM Archidiecezji Gdańskiej na Kalwarii Wejherowskiej, która w Czas Wielkiego Postu pokazuje nam drogę Zbawiciela, którą poprzez cierpienie i śmierć prowadzi do pełni życia. Dlatego decydujemy się co roku na ten trud i wysiłek, w którym młodzi ludzie uczestniczą coraz chętniej.

Do wzięcia udziału w przejściu Drogą Krzyżową w tym miejscu zachęca także metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głodź. Poprzez treści przygotowane przez młodzież będziemy starali się odkrywać istotę życia Chrystusa.

Młodzież z oddziałów KSM AG zawsze rozpoczyna i prowadzi wszystkie stację Drogi Krzyżowej, co pokazuje jak bardzo młodzież angażuje się w takie wydarzenia.

Warto przypomnieć, że zaraz po uroczystościach o charakterze religijnym odbywa się wśród młodych ludzi spontaniczna zbiórka, wspierająca inicjatywę "Palma dla." (więcej na s. V). Kalwaria Wejherowska była czwartą z kolei, powstałą w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej - po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem był wojewoda malborski Jakub Wejher.

Odległości pomiędzy stacjami przyszłej kalwarii wyliczył jeden z cystersów oliwskich, o. Robert z Werben, opierając się na faktycznych pomiarach Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie. On także oznaczył krzyżami rozmieszczonymi w terenie lokalizację przyszłych kaplic.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej młodzież KSM AG wspierając akcję "Palma dla..." zbiera pieniądze dla potrzebującej osoby, poprzez tak zwaną cegiełkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aktualności

radio plus gdańsk

gość niedzielny

urząd gminy żukowo

urząd miasta gdańska